ΕMERGENCY FIRST RESPONSE (EFR)

(PRIMARY/SECONDARY CARE) Medical program

Το καλύτερο και πληρέστερο πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS). Απευθύνεται σε όλους ανεξάρτητα αν είναι αυτοδύτες και μη (Non Diving Program).Το Emergency First Response(EFR) είναι ένα εξαιρετικό εφόδιο για ανθρώπους που επιθυμούν να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε έκτακτες καταστάσης ανάγκης.

Primary care (C.P.R.)

Η πρωτογενής αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης (C.P.R.) προετοιμάζει τους συμμετέχοντες πώς να ανταποκριθούν σε διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης. Η σειρά των μαθημάτων εστιάζει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη μέσω ενός συνδυασμού ανάπτυξης γνώσεων, πρακτικής εξάσκησης δεξιοτήτων και ρεαλιστικών σεναρίων έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ικανότητα στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν αυτές παρουσιαστούν.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τις εξής δεξιότητες:

  • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για παιδία και ενήλικες
  • Αντιμετώπιση απειλητικών για την ζωή αιμορραγιών
  • Χρήση προστατευτικών μέσων.

Secondary Care(First Aid)

Η δευτερογενής φροντίδα έκτακτης ανάγκης καλύπτει τραυματισμούς ή ασθένειες που δεν είναι άμεσα απειλητικοί για την ζωή. Oι συμμετέχοντες εστιάζουν στην δευτεροβάθμια αντιμετώπιση και στις πρώτες βοήθειες μέσω της ανάπτυξης γνώσεων , πρακτικής εξάσκησης δεξιοτήτων και ρεαλιστικών σεναρίων.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προυποθέσεις για την συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα.