Έρευνα και Ανέλκυση

Περιλαμβάνει ανάπτυξη θεωρίας, τεχνικές και διαδικασίες για την έρευνα και ανέλκυση και(4 )τέσσερεις αυτόνομες καταδύσεις στην ανοιχτή θάλασσα

 

Έχετε ποτέ χάσει κάτι στο βυθό την ώρα που κάνετε κατάδυση; Σας έχει πέσει ποτέ κάτι πολύτιμο από το σκάφος; Η ειδικότητα Αναζήτηση και Ανέλκυση θα σας μάθει αποδοτικούς τρόπους εύρεσης χαμένων αντικειμένων καθώς και ανέλκυσης αυτών στην επιφάνεια.

Προϋποθέσεις για το Search & Recovery Diver: 

  • Τουλάχιστον 12 ετών 
  • PADI Advanced Open Water Diver (ή αντίστοιχη πιστοποίηση από άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό)